Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  satjagraha metoda walki zbiorowej o niepodległość Indii, propagowana przez Gandhiego, wyrażająca się w "zaprzestaniu współpracy" i nieposłuszeństwie wobec krzywdzących praw i zakazów, jednak bez stosowania gwałtu i przelewu krwi, bez żywienia wrogich uczuć do przeciwnika.
 

Etym. - sanskr. dosł. 'upieranie się przy prawdzie' od satja 'rzeczywistość; prawda' z sat, sant, zob. sati; āgraha 'lgnięcie do; uparta skłonność do'; ā 'do'; grbhnāti 'on chwyta'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku