Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akapit ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza; wiersz początkowy takiego ustępu tekstu, zwykle wcięty, wiersz akapitowy; por. a linea.
 

Etym. - łac. a capite 'od rozdziału'; caput dpn. capitis, zob. kapitaliki.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku