Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  adiafora filoz. rzecz, sprawa moralnie obojętna, ani dobra, ani zła; rytuał, ceremoniał relig., będący sprawą indywidualnego sumienia, jako ani zakazany, ani nakazany przez Kościół.
 

Etym. - l.mn. od gr. adiáphoron z r.nij. od adiáphoros 'obojętny'; zob. a-; diafora.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku