Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kompendium (dzieło podręczne, zawierające) skrót, zarys jakiejś dziedziny wiedzy (por. summa; vademecum).
  kompensata wyrównanie wzajemnych należności; odszkodowanie, powetowanie.
  kompensować.
  kompensacja biol. zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego a. chorego narządu przez inny narząd; psych. równoważenie uczucia własnej niższości w pewnej dziedzinie przez dążenie do zaznaczenia swej wartości w innej, jako reakcja na frustrację; fiz., techn. wzajemne znoszenie się dwóch działań.
 

Etym. - łac. compendium 'skrót; oszczędność' i compensatio 'wyrównanie rachunków' (od compensare '(równo)ważyć' z compensus p.p) od compendere 'ważyć (razem)'; zob. kom-; stypendium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku