Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

agrément [wym. agremã] wstępna zgoda państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa; (por. akredytowanie; persona non grata).
 

Etym. - fr. 'zezwolenie' od agréer 'przyjąć łaskawie, zezwolić'; zob. ad-; gré 'ochota, upodobanie' z łac. gratus, zob. gracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku