Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  artretyzm med. dna, skaza moczanowa (por. chiragra; podagra).
  ARTR(O)- w złożeniach: anat. staw.
 

Etym. - gr. arthrítis 'artretyzm' od árthron 'staw, przegub'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku