Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  muszkieter żołnierz oddziałów specjalnych fr. gwardii królewskiej XVII i XVIII w., słynnych z brawury i elegancji; żołnierz uzbrojony w muszkiet, ciężką ręczną broń palną piechoty, zapalaną lontem, używaną w XVI i XVII w.
 

Etym. - fr. mousquetaire 'muszkieter' z mousquet 'muszkiet' od wł. moschetto 'pierw. strzała wypuszczona z kuszy; jp.' zdrobn. z mosca zob. moskitiera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku