Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

bandleader [wym. bändli:der] muz. dyrygent orkiestry jazzowej; głos prowadzący w zespole jazzowym.
 

Etym. - ang. 'jw.'; band 'banda; orkiestra; wstęga; więź'; zob. leader.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku