Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bessa spadek kursu papierów wartościowych a. cen towarów notowanych na giełdzie; por. hossa.
 

Etym. - fr. baisse 'zniżka; spadek (cen)' od baisser 'spuścić; obniżyć; opadać' ze śrdw.łac. bassus, zob. bas.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku