Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  antyszambrowanie przest. długie wyczekiwanie w przedpokojach, poczekalniach na audiencję, posłuchanie, rozmowę z osobami ustosunkowanymi, wpływowymi.
 

Etym. - fr. faire antichambre 'antyszambrować'; faire 'robić'; antichambre 'przedpokój'; zob. anty-; chambre 'pokój; izba' z późn.łac. camera, zob. kamera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku