Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  delikt przewinienie, wykroczenie, naruszenie prawa; występek.
  delikwent winowajca, przestępca, złoczyńca; skazaniec.
 

Etym. - łac. delictum 'błąd; przewinienie' z r.nij. od delictus p.p. od delinquere 'uchybić; przewinić'; delinquens dpn. delinquentis p.pr. od delinquere; zob. de-; linquere 'opuszczać; porzucać' por. relikt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku