Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

quasar [wym. ang. kuasar] astr. kwazar, obiekt QSS, jeden z b. odległych obiektów we wszechświecie, niby-gwiazd, będących źródłem intensywnego promieniowania radiowego, radio-źródło.
 

Etym. - ang. 'jw.' skr. od quasi-stellar radio-source 'gwiazdopodobne radio-źródło'; zob. quasi; stellar 'gwiezdny' z późn.łac. stellaris 'jp.' od stella 'gwiazda'; source 'źródło' z łac. surgere, zob. insurekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku