Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pensum (l.mn. pensa) określona liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk. do opanowania w określonym czasie.
 

Etym. - łac. 'obowiązek; robota dzienna; rzecz odważona' od pandere, zob. pensja; por. peseta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku