Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  jon atom a. zespół atomów obdarzony ładunkiem elektr. dodatnim (kation) a. ujemnym (anion).
  jonosfera ogólna nazwa zjonizowanych warstw atmosfery powyżej 65 km nad powierzchnią Ziemi; por. geosfery.
  jonizacja powstawanie jonów dodatnich w wyniku oderwania elektronu od obojętnego atomu a. cząsteczki pod wpływem promieniowania, wysokiej temperatury, bombardowania elektronami itp.
 

Etym. - gr. r.nij. od iōn p.pr. od iènai 'iść'; zob. sfera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku