Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prolog wydzielona część wstępna utworu dram. a. powieści, zawierająca wprowadzenie do akcji, komentarz, przedsłowie; introdukcja.
 

Etym. - gr. prólogos 'prolog sztuki teatr.; osoba wygłaszająca go'; zob. -pro- 1; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku