Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

vis-à-vis fr., [wym. wizawi] naprzeciwko; naprzeciw siebie; osoba znajdująca się (mieszkająca) naprzeciwko.
 

Etym. - fr. 'twarzą w twarz; jw.'; st.fr. vis 'twarz' od łac. visus, zob. wizja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku