Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komput dawn. stan liczebny (zwł. wojska); poczet, liczba; spis, rejestr; główne siły wojsk regularnych, komputowych, stałych, utrzymywanych przez skarb Rzplitej (XVII-XVIII w.).
  komputer elektroniczna maszyna cyfrowa.
  komputerowa beletrystyka (o)powieści umieszczone na dyskietkach komputerowych, rozporządzające zestawem odgałęzień wątków fabuły, spośród których czytelnik może, przy pomocy oprogramowania komputera, wybrać sobie odpowiadającą mu wersję utworu.
  komputerowy wirus zob. wirus komputerowy.
 

Etym. - ang. computer 'kalkulator; komputer; wojsk. przelicznik' (od compute 'obliczać') i późn.łac. computus 'rachunek' od computare 'liczyć'; zob. kom-; putare, zob. amputacja, por. countdown; (dys)konto; kontuar.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku