Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prezes przewodniczący (Rady Ministrów; instytucji; organizacji itd.).
  prezydium grupa ludzi stanowiąca (honorowe) przewodnictwo zjazdu, (uroczystego) zebrania itp.; organ kierowniczy (wykonawczy, zarządzający) organizacji, instytucji, Rady Narodowej itp.; dawn. warownia; garnizon.
  prezydent głowa państwa w republice; burmistrz większego miasta (w wielu państwach); przest. prezes.
 

Etym. - łac. praeses dpn. praesidis 'opiekun; przełożony; namiestnik', praesidium 'obrona; załoga; forteca' i praesidens dpn. praesidentis (p.pr.) od praesidēre 'bronić, kierować; rządzić'; zob. pre-; sedēre, zob. sesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku