Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chrom chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, ciężki, twardy, trudno topliwy metal, używany do wyrobu stali nierdzewnych i chromowania, powlekania przedmiotów żelaznych; gatunek skóry miękkiej, używanej do produkcji obuwia.
  chromosfera środkowa warstwa atmosfery Słońca.
  chromatyczna skala (gama) - muz. złożona z 12 dźwięków w każdej oktawie, postępujących kolejno półtonami; por. diatoniczna.
  chromosomy stałe i charakterystyczne dla każdego gatunku (pod względem liczby, rozmiarów i kształtu) składniki jądra komórkowego, będące nosicielami dziedziczności (genów).
 

Etym. - gr. chrōma, dpn. chrōmatos 'powierzchnia ciała; skóra; cera; barwa'; por. achromatyczny; polichromia; zob. sfera; -som(a).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku