Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

mulier taceat in ecclesia łac., niewiasta niech milczy w kościele.
 

Etym. - wg Wulgaty (1. List św. Pawła do Kor., 14, 34).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku