Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

the almighty dollar ang., dosł. 'wszechmocny dolar'.
 

Etym. - określenie pogardliwe, użyte przez pisarza amer. Washingtona Irvinga (1783-1859) w szkicu The Creole Village (1836 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku