Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diatermia med. przegrzewanie tkanek organizmu w celach leczniczych za pomocą energii cieplnej wytwarzanej w aparacie diatermicznym przez prąd elektr. wielkiej częstotliwości i wysokiego napięcia.
 

Etym. - zob. dia-; -termia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku