Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parabaza dygresja w utworze dramatycznym, w której autor sztuki zwraca się (np. w didaskaliach) do czytelnika a. (np. ustami którejś z postaci scenicznych) do widowni.
 

Etym. - gr. parábasis 'w komedii staroattyckiej wypowiedź koryfeusza i chóru nie wiążąca się z akcją sztuki, skierowana do słuchaczy', od parabaínein 'wystąpić naprzód'; zob. para-; baínein zob. bima.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku