Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

disengagement [wym. disengejdżment] polit. posunięcia zmierzające do zmniejszenia napięcia między państwami (a. blokami państw), jak wycofywanie wojsk, sprzętu woj. z pobliża linii demarkacyjnych a. granic, likwidacja wysuniętych baz a. in. urządzeń wojsk, zwł. znajdujących się za granicą.
 

Etym. - ang. 'odczepienie, rozłączenie; uwolnienie, wywikłanie (się)' od disengage 'uwalniać; oczyszczać; oderwać' z fr. désengager 'jp.'; dés- zob. dys- 1; angażować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku