Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  RETRO- w złożeniach: do tyłu; w tył; wstecz (w przestrzeni a. czasie); umieszczony z tyłu, za jakimś określonym narządem (ciała); przeciwny normalnemu kierunkowi, biegowi.
  retrospekcja rozpatrywanie, przypominanie sobie minionych wydarzeń, przeżyć psych.; lit. nawrót do przeszłości zakłócający tok opowieści.
  retro naśladujący mody niedawnej przeszłości; wyrażający tęsknotę za stylem życia, ubiorami, wnętrzami mieszkań dziadków, babek, pradziadków i prababek.
  retrocesja dalsza reasekuracja przez reasekuratora w kolejnym zakładzie ubezpieczeń.
  retrospekcyjny, retrospektywny.
 

Etym. - łac. retro 'wstecz'; późn.łac. retrocessio 'cofanie się', zob. cesja; łac. retrospectus p.p. od retrospicere 'oglądać się'; specere, zob. spektakl; por. ariergarda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku