Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gaon (l.mn. geonim) hebr. 'ekscelencja' tytuł żyd. przywódców duchowych i rektorów akademii talmudycznych od VII do XIII w. w Babilonii i Palestynie; gł. zadaniem gaonów była interpretacja i rozwijanie prawa talmudycznego, piecza nad żyd. tradycją prawną i rozsądzanie sporów prawnych w formie odpowiedzi (łac. responsa); mają one wielką wartość dla studiów nad historią i teologią okresu gaońskiego. Później nazwa gaon stała się tytułem honorowym najwybitniejszych uczonych w prawie żyd., np. sławnego Eliasza ben Salomona (1720-97), znanego jako gaon wileński lub po prostu Gaon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku