Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

fianchetto [wym. ...ketto] otwarcie szachowe z pionkiem b lub g (a. oboma) przesuniętym(i) o jedno pole, aby przygotować wolne miejsce sąsiedniemu gońcowi; por. szach.
 

Etym. - wł. zdrobn. od fianco 'bok; strona; flanka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku