Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prozelita nowo nawrócony, neofita, nowy (zwł. gorliwy) wyznawca jakiejś wiary, idei.
  prozelityzm dążenie do nawracania innych na swoją wiarę, do pozyskania zwolenników jakiejś idei.
 

Etym. - gr. prosēlytos 'prozelita; osiadły cudzoziemiec'; por. Biblia (Ew. wg Mat., 23, 15).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku