Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

démarche [wym. demarsz] dypl. wystąpienie, oświadczenie, interwencja; ustny sprzeciw, protest.
 

Etym. - fr. 'chód; krok; zabieg, staranie (o co)'; zob. de-; marcher 'chodzić, kroczyć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku