Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  emendacja lit. zmiana, poprawka wprowadzona do tekstu utworu nieżyjącego autora przez wydawcę-filologa na podstawie badań.
 

Etym. - łac. emendatio 'poprawianie' od emendare 'poprawić; sprostowac'; e- zob. eks-; menda 'błąd; wada'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku