Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inkub(us) w demonologii: zły duch, demon niewolący kobiety w czasie snu; koszmar senny; por. sukkub(us).
  inkubacja med. okres wylęgania się choroby (do chwili wystąpienia objawów); sztuczne wylęganie piskląt z jaj.
  inkubator wylęgarka (piskląt); med. aparat do przetrzymywania wcześniaków; por. termostat.
 

Etym. - łac. incubare 'leżeć na czym; wylęgać'; zob. in- 2; cubare, zob. cubiculum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku