Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  abdykacja zrzeczenie się tronu, rezygnacja z władzy monarszej.
 

Etym. - łac. abdicatio 'wypędzenie, złożenie urzędu, dymisja' od abdicare 'wypędzić; wyzuć; zrzec się'; zob. ab-; dicare 'proklamować' od dicere, zob. dictum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku