Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prolegomena uwagi wstępne, wprowadzające; esej, rozprawa krytyczna będąca wstępem, wprowadzeniem, komentarzem do większego dzieła; por. propedeutyka.
 

Etym. - gr. 'przedmowa' z l.mn. r.nij. p.pr. biernik od prolegein 'mówić przedtem'; zob. pro- 1; légein, zob. -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku