Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

schlagfertig [wym. szla:kfertik] zawsze gotów do celnej, ciętej odpowiedzi; por. esprit d'escalier.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Schlag 'cios, uderzenie'; fertig 'gotowy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku