Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Charyty zob. gracja.
  charyzmatyk jednostka, której przypisuje się własności charyzmatyczne.
  charyzmat śrdw. teol. przejaw łaski boskiej, dar boży; socjol. szczególne własności przypisywane jednostce, rodzące i egzekwujące jej autorytet u innych (ch. osoby a. urzędu).
 

Etym. - gr. charisma 'łaska; (po)dar(unek)' od cháris 'radość; wdzięk; łaska; wdzięczność'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku