Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  solidarny poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; mający zgodne z kim poglądy, interesy, cele; jednomyślny; s. dług - prawn. za którego całość odpowiada każdy z dłużników.
  solidaryzm kierunek społ.-polit. głoszący solidarność, jedność interesów wszystkich klas.
 

Etym. - z fr. solidaire 'solidarny, wzajemnie odpowiedzialny' z łac. (in)solidum 'za całość; obejmując wszystko'; zob. in- 2; solidus 'trwały; całkowity'; por. konsolidacja; saldo; sold; sou.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku