Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cezaropapizm system rządów, w którym monarcha sprawuje zarazem władzę świecką i kościelną.
  cezaryzm ustrój polit., w którym jednostka, sprawująca władzę najwyższą, uzasadnia swe prawo do niej zaufaniem ludności (w odróżnieniu od władców "z bożej łaski" a. dziedzicznych).
 

Etym. - łac. Caesar, zob. cezar; papizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku