Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  platoniczny oparty na skłonności wyłącznie duchowej, pozbawiony pierwiastka zmysłowego; nieobowiązujący, pozbawiony realnych skutków; nie mający się zrealizować.
  platońska konstrukcja geometryczna - przy której dozwolone jest użycie tylko liniału i cyrkla.
  platonizm idealistyczna doktryna Platona przypisująca rzeczywiste istnienie wyłącznie światu idei, którego świat rzeczy jest tylko odbiciem; (por. idealizm; neoplatonizm).
  platoński zgodny z nauką Platona; będący zwolennikiem platonizmu; por. precesja.
 

Etym. - od nazwiska filozofa gr. Platona.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku