Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

affidavit [wym. äfidejwit] dobrowolne, urzędowe, pisemne oświadczenie pod przysięgą
 

Etym. - ang. 'jw.' ze śrdw.łac. 'on przysiągł' 3. os. l.poj. czasu przeszłego od affidare; af- zob. ad-; łac. fidare '(za)ufać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku