Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

corps consulaire fr., korpus konsularny, ogół konsulów zagranicznych i ich personel, korzystający z przywilejów i immunitetów (znak na samochodach: C.C.).
corps diplomatique fr., korpus dyplomatyczny, ogół dyplomatów zagranicznych akredytowanych w danym kraju (znak na samochodach: C.D.).
corpus [korpüs] fr. z łac. językozn. całość utworzona z tekstów pisanych a. mówionych (np. wszystkie dzieła polskie Jana Kochanowskiego, sztuki Fredry, wszystkie numery pisma z jakiegoś okresu), mająca być przedmiotem opisu, studiów itp.; por. korpus.
corpus iuris canonici łac., łączna nazwa sześciu zbiorów prawa kanonicznego (XII-XV w.).
corpus delicti łac., [wym. korpus delikti] dowód rzeczowy przestępstwa; przedmiot a. narzędzie zbrodni.
corpus iuris civilis łac., śrdw. nazwa rezultatów kodyfikacji prawa rz. i zbioru nowych konstytucji cesarza Justyniana (VI w. n.e.); kodeks (Justyniana); por. digesta.
corps de ballet fr., zespół tancerek i tancerzy danego teatru (opery).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku