Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

terms of trade [wym. tä:mzow trejd] stosunek między cenami dwu krajów uczestniczących w handlu międzynarodowym.
 

Etym. - ang. dosł. 'wzajemna pozycja w handlu; jw.'; terms 'warunki; stosunki' z l.mn. od term 'termin; okres; kres' z łac. terminus, zob. termin; trade, zob. trade-unions.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku