Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  neutralizacja chem. reakcja zobojętnienia między kwasem i zasadą, w wyniku której powstaje odpowiednia sól i woda; traktatowe zobowiązanie się państwa do nieutrzymywania sił zbrojnych w danej strefie; uznanie w umowie międzynarodowej jakiegoś państwa za neutralne, bezstronne, nie biorące udziału w sojuszach, wojnach.
  neutrino fiz. trwała, neutralna cząstka elementarna o ładunku = 0, o masie mniejszej niż 1/10 masy elektronu.
  neutrum gram. rodzaj nijaki.
 

Etym. - wł. neutrino 'jw.' z neutrone 'neutron' od łac. neuter (neutra, neutrum) 'nijaki (-ka, -kie); ani ten, ani ów'; ne-, 'nie'; uter 'który, jaki (z dwóch)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku