Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aoryst gram. czas przeszły dokonany (w gramatyce gr., sanskr., staropolskiej).
 

Etym. - gr. aóristos 'nieokreślony (zwł. w odróżnieniu od innych form czasu przeszłego)'; zob. a-; horistós 'określony' z horídzein, zob. horyzont.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku