Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prostaglandyny chem. farm. substancje zawarte gł. w nasieniu męskim (ale także, w stężeniach śladowych, we wszystkich niemal tkankach i narządach ssaków), mające naturę kwasów tłuszczowych, działające jak hormony, o dużym znaczeniu leczniczym (termin wprowadzony przez fizjologa szw. Ulfa S. Eulera).
 

Etym. - fr. prostaglandine 'jw.'; prosta(te), zob. prostata; glande 'fizj. gruczoł' z łac. glandula 'mały żołądź; gruczołek w szyi' zdrobn. od glans dpn. glandis 'bot. żołądź'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku