Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kalefaktor w dawn. szkołach klasztornych: ubogi uczeń, który w zamian za utrzymanie palił w piecach, sprzątał i karał cieleśnie winowajców; porządkowy.
 

Etym. - śrdw.łac. calefactor 'palacz' z łac. calefacere 'ogrzewać'; calere, zob. kalor(y)-; zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku