Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ego łac., ja; w psychoanalizie - "jaźń", "ja", jeden z poziomów (obszarów) osobowości ludzkiej, od którego zależą funcje poznawcze i który, dla utrzymania organizmu przy życiu i w zdrowiu (psych.), jest regulatorem, mediatorem żądań: a) nieświadomych sił popędów (id 'ono'), b) idealnego obrazu "ja" i sumienia (superego 'nadjaźń') osądzającego własne postępowanie oraz c) codziennej rzeczywistości świata zewn.
  egocentryk.
  egocentryzm traktowanie siebie jako ośrodka wszystkiego, przecenianie swego znaczenia w świecie, ujmowanie rzeczywistości w sposób skrajnie subiektywny; por. autyzm.
 

Etym. - łac. ego 'ja'; zob. centrum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku