Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anachoreta, eremita pustelnik, spędzający czas na kontemplacji i umartwieniach; samotnik, odludek.
 

Etym. - późn.łac. 'jw.' z późn.gr. anachōrētēs 'jp.' od anachōreín 'wycofywać się'; zob. ana-; chōrein 'ustępować miejsca; odchodzić' od chōros 'miejsce'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku